Voorgaande jaren informeerden wij de bij ISK aangesloten lidbedrijven reeds op deze manier m.b.t. de gang van zaken: door middel van een Algemene Leden Vergadering per e-mail.

Het organiseren van bijeenkomsten is helaas ook dit jaar nog niet mogelijk geweest vanwege de opgelegde beperkingen en risico’s. Vandaar dat we u informeren op deze onpersoonlijke manier. We zien uit naar het moment wanneer we elkaar weer kunnen ontmoeten!

Het ISK-bestuur blikt terug op het jaar 2020 met behulp van drie documenten:

– Een verslag voor leden over 2020.

– De financiële overzichten 2020: de balans en het exploitatie overzicht.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn (over de financiën, projecten, bestuurssamenstelling of andere zaken), dan kunnen deze verstuurd worden naar hetty@iskempen.nl(uiterlijk 11 juni 2021). Het bestuur komt hier dan z.s.m. bij u op terug.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Secretariaat ISK
Postbus 52
5530 AB Bladel
info@iskempen.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van het BOC.