Algemene informatie
Bergeijkse Ondernemers Club

Statutaire doelstelling

De vereniging heeft ten doel een ”ontmoetingsplaats” te zijn voor alle ondernemers in de gemeente Bergeijk. De vereniging heeft ten doel de contacten tussen ondernemers te bevorderen en tevens ondersteuning te geven aan sociale, culturele en/of maatschappelijke activiteiten en ook aan die op het gebied van de kunst, binnen de gemeente Bergeijk. De vereniging behartigt de materiële en immateriële belangen van de gezamenlijke ondernemers en ondernemingen in de gemeente Bergeijk, alles in de ruimste zin.

De vereniging is een algemene organisatie, die de waarde van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke opvattingen van haar leden erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen ter bereiking van haar doelstellingen en die de ontmoeting van deze levensbeschouwelijke- en maatschappelijke opvattingen wil bevorderen. De vereniging staat open voor ondernemers en ondernemingen die het doel en de grondslag van de vereniging onderschrijven. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, dat wil zeggen: het lid kan zich niet door een ander laten vertegenwoordigen.

Contributie

Het lidmaatschap van de Bergeijkse Ondernemers Club kost € 275,- per jaar voor 1 lid; voor een 2e lid komt er € 175,- bij. Het jaarlijks uitstapje inclusief lunch en diner zijn hierin begrepen alsmede drankjes etc. tijdens bijeenkomsten. U kunt ten alle tijden lid worden. Bent u of wordt u lid per 1 januari betaalt u het complete contributiebedrag. Elke maand dat u later lid wordt, betaalt u in het eerste jaar €25.- per maand minder. Dat wil zeggen, wordt u lid in april, dan betaalt u 3 maanden minder, in dit voorbeeld €200.-. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Voorwaarden voor lidmaatschap

U bent eigenaar(s) van een onderneming of statutair bestuurder van een onderneming die in de Gemeente Bergeijk gevestigd is; u bent woonachtig in de gemeente Bergeijk en bent eigenaar(s) van een onderneming of statutair bestuurder van een onderneming; uw inschrijving wordt door het bestuur van de Bergeijkse Ondernemers Club geaccepteerd.

Aanmelden

Als u lid wilt worden van de BOC, dient u het inschrijfformulier op de website uit te printen en te mailen naar info@bergeijkseondernemersclub.nl Na acceptatie van uw inschrijving ontvangt u een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Bax
Secretaris

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van het BOC.