In april bent u geïnformeerd over de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten). De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden (Covid-19) te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en voor wie andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De looptijd van deze regeling was van 1 januari tot 1 juli jl.

Inmiddels is besloten dat:

  • de TONK ook van kracht is voor een tweede periode, te weten van 1 juli tot 1 oktober 2021.
  • de voorwaarden om voor de TONK in aanmerking te komen worden versoepeld (aanvragen worden niet langer afgewezen als er recht bestaat op woonkostentoeslag of huurtoeslag).
  • de eenmalige vergoeding voor de eerste periode (1 januari tot 1 juli 2021) wordt verhoogd tot € 3000 of € 6000.

Degenen, die TONK voor de eerste periode hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen, ontvangen automatisch een bijbetaling.

Degenen, die TONK voor de eerste periode hebben aangevraagd, maar waarbij deze aanvraag is afgewezen, worden door de afdeling Maatschappelijke dienstverlening benaderd. De aanvraag wordt namelijk opnieuw beoordeeld.

Een aanvraag TONK indienen voor de tweede periode, dient u zelf vóór 1 november 2021 te doen via https://www.kempengemeenten.nl/tijdelijke-ondersteuning-van-noodzakelijke-kosten-tonk-aanvragen/

Als u nog niet eerder een aanvraag heeft ingediend voor de TONK, kunt u naast een aanvraag voor de tweede periode ook nog een aanvraag voor de eerste periode indienen.

In infographic kunt u de informatie nog eens teruglezen. Daarin staat ook een handig stroomschema opgenomen, welke u kan gebruiken om te zien of en zo ja, welke actie u eventueel kunt ondernemen.

Bianca van Beers
Adviseur Economie / contactpersoon bedrijven
Afdeling Beleid en Ontwikkeling

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van het BOC.