De corona crisis raakt onze regio enorm, ons als ouderenzorgorganisatie maar ook jullie als bedrijf. We kunnen ons voorstellen dat maatregelen van het kabinet een enorme impact heeft op jullie bedrijfsvoering. Oktober als zorgorganisatie is een maatschappelijke organisatie en wil en kan op onderdelen meedenken. In de regio hebben we al vaker laten zien dat door krachten te bundelen we sterk staan. De ondersteuning, in de meest brede zin van het woord in de 1e fase aan de cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Oktober was enorm belang en heeft ons gesterkt. Tijd om de samenwerking op te voeren!

SAMENWERKEN
Op dit moment zijn we op zoek naar extra handjes in diverse ondersteunende functies, denk hierbij aan een bezoekregeling, schoonmaak, wasservice, maaltijd ondersteuning etc. Dit als gevolg van een hoog verzuim onder onze medewerkers evenals extra werkzaamheden als gevolg van corona.

Net als bij Oktober zal de component medewerker de grootste kostenpost zijn in de bedrijfsvoering. Mijn idee is dat als jullie medewerkers kunnen leveren aan Oktober we bereid zijn om hier voor te betalen. De functies die we nodig hebben zitten in het segment van € 32,50 per uur (inclusief BTW). Het is goed om te benoemen dat we als Oktober geen winstoogmerk hebben.

Op deze wijze zouden we elkaar vooruit kunnen helpen, wij met de extra ondersteuning van gemotiveerde medewerkers en andersom kan het een manier zijn om als je productie/omzet wegvalt een bijdrage te hebben in de kosten van de medewerkers die je in dienst hebt.

Uiteraard ben ik of mijn collega Marije Hengeveld, teammanager en belast met de planning en inzet van ‘niet zorg medewerkers’, bereid om met je in gesprek te gaan.
Bij interesse kun je een mail sturen naar r.slegers@zorginoktober.nl , wij nemen vervolgens contact met je op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van het BOC.