SLIM Subsidieregeling

Doel

Het doel van deze regeling is het subsidiëren van initiatieven in het MKB gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Inventarisatie van scholing-/ ontwikkelbehoefte binnen een onderneming;
 • Verkrijging van loopbaan- of ontwikkeladviezen t.b.v. werknemers in de onderneming;
 • Ontwikkeling/ invoering van een systeem of methode om de kennis en vaardigheden van medewerkers (verder) te ontwikkelen (bedrijfsscholing, taakroulatie, etc.).

Bijdrage

Individuele MKB ondernemingen:

 • Subsidie voor een kleine onderneming: 80% van de subsidiabele kosten;
 • Subsidie voor een middelgrote onderneming: 60% van de subsidiabele kosten; o Subsidie bedraagt minimaal €5.000,- en maximaal € 24.999,-.

Samenwerkingsverbanden (minimaal 2 MKB ondernemingen):

 • Subsidie is 60% van de subsidiabele kosten;
 • Subsidiebedrag is maximaal € 500.000,- voor het samenwerkingsverband;
 • Subsidiebedrag per partner bedraagt minimaal €5.000,- en maximaal € 200.000,-.

Subsidiabele kosten

 • Externe kosten (onderbouwd met facturen);
 • Directe loonkosten (uren) noodzakelijk voor het uitvoeren van het project.

Niet subsidiabele kosten

 • Loonverletkosten;
 • Opleidingskosten en kosten voor wettelijk verplichte taken;
 • Kosten gemaakt buiten de subsidieperiode.

Aanvraagperiode MKB Ondernemingen:

 • 2 maart t/m 31 maart 2020.
 • 1 september t/m 30 september 2020.

Samenwerkingsverbanden:

 • 1 april t/m 30 juni 2020.

Spelregels

 • Bij budgetoverschrijding worden de aanvragen op basis van loting in behandeling genomen.
 • Looptijd van een project: Voor MKB ondernemingen maximaal 12 maanden en voor een samenwerkingsverband maximaal 24 maanden.
 • Start van een project mag pas na subsidieverlening. Let op, subsidie kan mogelijk pas na 18 weken na einde aanvraagperiode verleend worden.

U kunt hulp en advies krijgen over deze regeling bij ons BOC-lid Confience, Mirjam Broeders, mirjam@confience.nl06-53938829

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van het BOC.